Ing. Rudolf ŽENOŽIČKA
53 let / ženatý / 3 děti

Projektant
Člen odborných komisí města

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Sport - cyklistika, fotbal, florbal
Houbaření
Cestování

Předpoklady a zkušenosti:
Stavební inženýr, obor technika prostředí staveb 

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Smysluplné vynakládání s finančními prostředky města, logické propojení investic, koordinace investičních záměrů.

Podpora bydlení - možnost rozvoje ploch pro individuální zástavbu, převážně v místech, kde to dovoluje vybudovaná infrastruktura. Využijme zájmu mladých lidí bydlet ve Zlíně.
Podpora neziskových organizací zaměřených jak na výchovu mládeže, tak i práci s jakkoliv znevýhodněnými lidmi.

Proč volit právě mne?
Ve Zlíně žiji celý život, nemůžeme a ani nechci být lhostejný ke své rodině, přátelům, sousedům, městu.