Vojtěch VOLF
34 let / ženatý / 2 děti

Náměstek primátora města Zlína
Zastupitel Zlínského kraje 
Člen rady města Zlína
Předseda komise pro životní prostředí
Člen bytové komise
Člen finančního výboru ZZK


Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Rodina
Zahrádka
Výlety


Předpoklady a zkušenosti:
Zkušenosti z funkce náměstka primátora z oblasti sociální, IT a krizového řízení, 

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Mým hlavním cílem je to, aby byl Zlín domovem pro všechny generace - to je v kostce i celý náš program - tedy zatraktivnit Zlín pro mladé, dát mladým příležitosti, aby zde zůstali a neodcházeli do větších měst, podpořit možnosti bydlení pro mladé, stále více spolupracovat s Univerzitou a jejím propojením s pracovním trhem ve Zlíně, podpora rodinného života ve Zlíně - ať už kvalitním volnočasovým programem, podporou komunitního života, tak například i nadále prostřednictvím slev na jízdném, samozřejmostí je snaha o řešení problematických oblastí ve Zlíně - ať už autobusové, či vlakové nádraží, připojení východní části města k dálnici, řešení problému s nedostatkem parkovacích míst, a v neposlední řadě nezapomínáme ani na seniory, tedy tedy podpora komunitních center, vybudování dalších zařízení pro seniory, ale také zdravotně handicapované či jiné potřebné

Proč volit právě mne?
Jsem mladý a nadšený - už jako zastupitel jsem se snažil zlepšovat věci ve Zlíně, což můžu teď dělat ještě víc jako náměstek. Jsem rodilý Zlíňák, Zlín miluju, a proto znám problémy Zlína - chodím po Zlíně pěšky, bavím se se Zlíňáky, ať už se známými a přáteli, stejně tak se snažím poslouchat i hlasy ostatních obyvatel Zlína - už od začátku března nabízím každý týden akci "na pivo s náměstkem", kam může přijít kdokoliv a říct, co jej trápí, nebo co by chtěl změnit, případně přijít s jeho potíží, kterou se společně snažíme vyřešit. Nejsem od stolu, ale z praxe a ze skutečného života normálních lidí.