Bc. Josef VANĚK
33 let / ženatý / 2 děti

Stavař
Posuzovatel v oboru certifikace stavebních výrobků
Předseda výboru SVJ 

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Rodinné výlety
Jakýkoliv sport
Jakékoliv přemýšlení 

Předpoklady a zkušenosti:
Předpoklad: zápal pro věc a poctivost.
Zkušenost: 18 let studia a práce v oboru stavebnictví.


Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Chci, aby Zlín byl skutečným domovem pro všechny generace. Domovem pro plnohodnotný osobnostní rozvoj a vzdělání našich dětí. Domovem s dostatečnými možnostmi práce, bydlení a všech služeb, především pro rodiny. Domovem pro aktivní život od mládí až po seniorský věk. Domovem, kde jsou obyvatelé spíše sousedé a přátelé, kteří se dobře znají, a tvoří okolo sebe živá společenství. Věřím, že právě takový může být i Zlín.