Ing. Oldřich UČEŇ, Ph.D.
44 let / 2 děti

Učitel SŠ
Odborný asistent VŠ
Člen komise MČ 

Politická příslušnost:

bez politické příslušnosti

Zájmy:
Turistika

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Věnovat se projektům, které lze reálně realizovat.


Proč volit právě mne?
Chci dělat věci tak, aby se nám ve Zlíně dobře žilo...