Ing. Ivan SKŘIVÁNEK
65 let / ženatý / 3 děti

Pracující důchodce
Správa budov, údržba
Člen dozorčí rady společnosti Lesy města Zlína 

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Turistika
Historická literatura

Předpoklady a zkušenosti:
Zkušenost s prací zastupitelstva jedno volební období, více období práce v komisích.


Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Chtěl bych přispět k většímu zapojení lidí ve své obci-městě v zájmových spolcích a podobných aktivitách formou setkávání a poznávání se navzájem. Vidím to jako možnost k aktivnímu postoji občanů ke svému městu.

Proč volit právě mne?
Ve svém okolí se snažím vytvářet podmínky pro setkávání a pro společensky užitečnou práci a pomáhat druhým.