Ing. Stanislav POSPÍŠILÍK
51 let / ženatý / 3 děti

Zahradnický inženýr města Zlína
Člen komise MČ
 Kudlov

Politická příslušnost:

bez politické příslušnosti


Zájmy:

Rodina
Příroda
Historie

Předpoklady a zkušenosti:

Mnohaletá zkušenost práce na Magistrátu města Zlína na Odboru městské zeleně.
Práce v komisi MČ Kudlově.

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?

Chci zlepšit ekologickou situaci našeho města. Chci aby bylo zelenější, vysazovalo více velkých stromů, více třídilo odpad, využívalo a podporovalo moderní ekologické technologie-zelené střechy, modro-zelenou infrastrukturu, solární energii, objednalo teplotní mapu města s řešením nejvíce problematických částí města, využití dešťových vod, vody a vodních prvků ve městě (rekonstrukce Kudlovské přehrady apod.)

Proč volit právě mne?

Jsem zkušený, něco jsem ve službě veřejnosti již dokázal (zeleň ve městě, práce pro MČ Kudlov), jsem vytrvalý a rád věci dovedu k cíli.