Mgr. Alenka PANÁKOVÁ
79 let / vdova / 1 dítě

Učitelka 1. stupně a AJ, NJ 
Předseda Společenství vdov a vdovců z.s.

Politická příslušnost:
KDU-ČSL

Zájmy:
Kultura
Psychologie
Animátor 


Předpoklady a zkušenosti:
Práce s lidmi
Organizační schopnosti
Péče o ovdovělé a pozůstalé

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Jako předseda spolku zlepšit spolupráci s farním společenstvím, kontakty s Magistrátem města Zlín a s vedením Zlínského kraje.
Zlepšit propagaci při pořádání různých akcí.

Proč volit právě mne?
Mohu nabídnout letité zkušenosti z práce s lidmi, komunikace v AJ a NJ, empatický přístup při jednání s lidmi.