Ondřej MELICHÁREK
22 let / svobodný / bez dětí

Student Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Sport
Ústavni právo
Cyklistika  

Předpoklady a zkušenosti:
Znalost práva 
Práce s mládeží

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Podpora volnočasové aktivity všech generací, zlepšení infrastruktury, dostupnost bydlení pro mladé a rodiny.

Proč volit právě mne?
Chci hájit zájmy všech obyvatel našeho města, aby se nám v něm lépe žilo. Při tom se budu snažit o kvalitní a poctivou práci,