Zlín musí mít ve sportu jasnou vizi

20.06.2018

Zlín je krásné město, ve kterém jsem vyrostl a mám ho moc rád. V posledních letech mi však připadá, že vše funguje jen nějakou setrvačností, bez jasných představ o tom, jak bude naše město vypadat třeba za deset let. Mohl bych se rozepsat o problémech dopravní infrastruktury, přetíženosti dopravy ve městě, problémech ve školství apod. Nicméně já bych se chtěl věnovat především sportu ve městě. Sám jsem byl profesionálním sportovcem i trenérem, mám zkušenosti ze zahraničí, a tak si dovolím pár poznámek k tématům, která jsou podle mého názoru ve Zlíně více než aktuální.

Co se týká sportování dětí všeobecně, tak si všichni dnes stěžují, že děti málo sportují, nic neumí, jen sedí doma u počítače či mobilu a nechodí ven. Není ale možné jen nostalgicky vzpomínat na dobu, kdy jsme byli v dětském věku my. Tenkrát nebyly žádné počítače ani mobilní telefony, a tak jsme mohli celý den "řádit" s kamarády venku. Pokud děti budeme správně motivovat, ukážeme jim správný směr, budou rády sportovat i dnes. Kdo chce zapalovat, musí sám hořet! Když je správně namotivujeme a předvedeme jim, že na území Zlína jsou zajímavá sportoviště, sportovní kluby i organizace, bude je to tam bavit víc než u mobilu. Samozřejmě, že je to prvořadý úkol pro rodiče, pedagogy a trenéry, ale jsem přesvědčen i o tom, že by k tomu nemalou měrou mohl přispět i Magistrát města Zlína. Nestačí jen každoročně poslat mnoho miliónů korun do klubů, a spoléhat se na to, že peníze vždy doputují těm správným adresátům. Je potřeba nejen důsledně kontrolovat činnosti i financování, ale také přicházet s náměty, jak situaci ve městě zlepšit.

Magistrátu města Zlína chybí koordinátor sportu. Ten by ve spolupráci s vedením radnice, sportovními kluby a všemi ostatními sportovními organizacemi na území města nejen koordinoval vše ohledně rekreačního či výkonnostního sportu, ale také by měl společně s dalšími kontrolními orgány dozor nad veškerým tokem peněz z městského rozpočtu do sportovních klubů a organizací. Všechny sportovní kluby ve městě musí vypracovat jasný koncept a plán své činnosti na minimálně deset let dopředu a předložit návrh financování. Každý rodič, který se rozhoduje svěřit své dítě do péče sportovního klubu, musí být informován o tom, jaké cíle daný klub či organizace sleduje, jak je tento klub financován, co se stane s dítětem, pokud nebude dosahovat požadované výkonnosti, zda bude moci nadále pokračovat ve svém oblíbeném sportu apod. Rodiče se musí spolehnout na to, že daný klub, pokud je dotován z města, bude plnit i roli výchovnou. Naučí děti na sobě pracovat, dodržovat pravidla, ctít fair-play, vyhrávat i prohrávat, vycházet a komunikovat s kamarády, držet pohromadě jako rodina, pracovat v týmu, nevzdávat se! To jsou hodnoty, které chybí dnes nejen ve sportu, ale i v celé naší společnosti! A to je také úkol pro vedení města. Takovéto kluby a organizace je třeba systematicky podporovat, ne však bezhlavě posílat peníze z veřejného rozpočtu i tam, kde jsou tyto hodnoty pošlapávány.

Jeden z konkrétních námětů pro systematickou podporu sportování dětí by mohl vypadat třeba takto: město Zlín podpoří, nejen finančně, sportování i kvalitní tělesnou výchovu díky spolupráci se sportovními kluby a zlínskými sportovními osobnostmi. Prostřednictvím koordinátora sportu i financí bude aktivně organizovat a podporovat kvalitní sportování všech dětí v rámci výuky, i mimo ni, formou dotovaných kroužků, kde se bude dbát hlavně na všestrannost a pohyb dětí. Každé dítě, které pak opustí čtvrtou třídu, by mělo umět plavat, bruslit, lyžovat a mělo by mít základní pohybovou průpravu. Školy ve spolupráci s jednotlivým klubem zajistí výcvik dětí v městském bazénu, na zimním stadionu nebo v některém městském sportovním zařízení či hale, kde bude nabízena pohybová průprava pro ostatní sporty jako např. gymnastika, fotbal, míčové hry, florbal atd. Nebude záležet na majetkových poměrech rodiny, protože program bude dotovat město Zlín. Podpořit je potřeba všechny. Cílem je přinést dětem zdravý pohyb. Některé školy část programu pro své žáky realizuji již nyní ze svého rozpočtu, toto by ovšem mělo být plošné pro všechny. Dohled by měl výše jmenovaný koordinátor. Kromě zdravého pohybu by to byl také dobrý základ pro nábor do všech zlínských sportovních klubů. Výhodou pro děti i rodiče by byla také možná pozdější specializace dítěte, tedy že si bude moci vybrat svůj hlavní sport až v pozdějším věku, jelikož bude mít průpravu prakticky pro všechny sporty. Pokud nebude možné realizovat programy v době školní docházky, může se alternovat program odpolední či víkendový formou dotovaných kroužků, ovšem opět s profi-trenéry, sportovními osobnostmi nebo učiteli jednotlivých sportovních odvětví. Děti potřebují vzory a příklad. Nejlepší trenéři by měli mít na starost nejmenší děti. Proto tyto pozice musí být i finančně atraktivní. Kvalifikovaní trenéři a trenérky nemohou být znevýhodněni jen proto, že trénují děti, a ne juniory či mužskou kategorii. Zapojme i zlínské sportovní legendy jako jsou Petr Čajánek, Jana Komrsková, Petr Leška, Tomáš Dvořák, Nikola Tomečková, Daniel Málek, Marcela Kubalčíková, Antonín Stavjaňa, Tomáš Kapusta, Roman Hamrlík. Ti všichni vyrostli ve zlínském prostředí a mohou být pro děti skvělou motivací napříč sportovními disciplínami.

Z dlouhodobého hlediska pak musí být finanční podpora města směřována pouze k mládeži, a ne k profesionálním družstvům. Ty by mohlo město podporovat jinak, např. výhodným nájmem sportovišť, případně jednorázovou prémií za dobrou reprezentaci města. Zásadní sportoviště, jako např. zimní stadion, musí být převedeny na město, které o ně bude pečovat, nebo zajistí rekonstrukci za jasně daných podmínek. Vidím také jako nutnost striktní oddělení financování mládeže a profesionálních mužstev společně s rozdělením výkonnostního a rekreačního sportu ve výchově mládeže.

Tomáš Valášek