Zabráníme stárnutí Zlína?

19.06.2018

Zlín je krásné, zelené město s Baťovskou historií. V době svého velkého růstu to bylo město plné mladých lidí. Nyní je to naopak. Naši mladí lidé, naše děti, odjíždí studovat do jiných měst republiky a zpět se jich vrací jen malá část. Ve Zlíně máme univerzitu s tisícovkami studentů z různých koutů země, avšak ani tito absolventi zde ve větší míře nezůstávají.

Jednou jsem dostala otázku: "Co stát dělá pro mladé, aby zakládali rodiny a rozhodli se mít minimálně dvě nebo více dětí? Jen tak totiž můžeme zastavit úbytek počtu a stárnutí, nejen, zlínského obyvatelstva." Když se vrátíme o několik desetiletí zpět, rodiny měly 10 i více dětí, a přitom neměly od státu žádné sociální jistoty. Dotyčný mi odpověděl, že tenkrát tolik dětí bylo zapotřebí, aby se rodiny uživily. Ale ono to není jiné ani dnes. I v dnešní době potřebujeme, aby se rodilo více dětí, které nás později uživí. Jen je dnes nastavený jiný systém přerozdělování financí.

KDU - ČSL se zasadila o zvýšení odpočtů z daňového základu pro 2 a více dětí. Aktivně se zabývá i podporou bydlení pro mladé, neboť to pomůže usnadnit start při zakládání rodiny. A pokud se podaří dobudovat dopravní infrastrukturu do Zlína, jsem přesvědčena, že nebude problém za prací dojíždět desítky kilometrů. Je však podivné, pokud jsou rozdílné mzdy ve firmách, které mají pobočky po celé ČR. Konkrétně mám na mysli to, že za stejnou pozici tyto firmy platí ve Zlíně výrazně méně.

V současnosti se však zvyšuje podíl starších lidí nad 65 let, a tak je třeba připravit vhodné a důstojné podmínky pro starší obyvatele. Těm, kteří ještě nepotřebují péči, třeba nabídnout aktivity pro příjemné trávení volného času, motivovat je k činorodosti a společnému setkávání. Jednou z možností je i využití tzv. Senior Pasu, díky kterému mohou osoby na 55 let využít slevy v různých oblastech, což pro ně může být impulsem účastnit se různých vzdělávacích, sportovních, kulturních a jiných volnočasových aktivit, a tak si i nadále udržovat své fyzické i psychické zdraví. Mimochodem Zlínský kraj v loňském roce finančně podpořil právě rozšíření míst, kde se může tento Senior Pas využít.

Myslím si, že je ve Zlíně potřeba dobře zmapovat péči v sociální oblasti, konkrétně její nedostatečné pokrytí. Cíleně pak musíme zvyšovat dostupnost sociálních služeb nejen v centru Zlína, ale i v místních částech města.

Jedním ze způsobů dostupnosti je i zavedení Senior Taxi a zlepšení bezbariérovosti jak pro osoby se zdravotním postižením, tak i pro rodiče s kočárky a malými dětmi. Rodinná politika, stárnutí obyvatelů a sociální oblast, jsou témata, která jsou mi blízká, věnuji se jim a ráda budu v této činnosti i nadále pokračovat.

Michaela Blahová
členka Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku