Oživme místní části i díky spolkovému životu

06.07.2018

Statutární město Zlín je rozděleno na 29 místních částí. Každá místní část má svoji kancelář, úřední hodiny i tajemnici. Území je rozděleno na tzv. "velký" a "vnitřní" Zlín. Mimo centrum Zlína, jsou v příměstských částech zřízeny tzv. komise místních částí, jejichž činnost se řídí statutem a jednacím řádem. Počet členů je stanoven dle počtu obyvatel 5 - 11 (resp. 13 - Malenovice). Členové komisí jsou obyvatelé těchto částí, kteří se aktivně zajímají o dění, mají znalosti o prostředí a jde jim o blaho komunity, ve které žijí.

Nová pravidla pro volby do komisí místních částí.

Někdy se však stane, že členové komise zůstávají po mnoho let stejní. Mnohdy jim nechybí aktivita, navíc dobrovolná, ale nemusí být již takovým přínosem pro místní lokalitu. Osobně zřízení těchto komisí velmi oceňuji, ale jejich nedostatek vidím právě ve způsobu zvolení a znovu volení členů. Navrhuji tedy, aby se upravil statut komise v souvislosti se jmenováním členů dle výsledku komunálních voleb. V určitém termínu nominují jednotlivé strany či uskupení osoby, které budou v komisích působit do konce volebního období. Tímto zajistíme větší flexibilitu a prostor pro případné nové zájemce s náměty a pohledy, které by mohly být pro danou místní část velkým přínosem.

Soutěž "O NEJ místní část města Zlína" aneb Sousedi - známe se?

Žijeme v anonymitě. Sousedská setkávání, spolkový život, spolupráce jednotlivých uskupení váznou. Není výjimkou, že se v jednotlivých místních částech neznají ani stejně staré děti. Chtěli bychom se tedy se více zaměřit na podporu života v komunitě.

V rámci přidělených prostředků pro místní části chceme vyčlenit více finančních prostředků na spolkový život a aktivní prožívání volného času místních obyvatel. Chceme klást důraz na spolupráci jednotlivých spolků a organizací. Jen tak můžeme opět oživit místní části, a to i v centru Zlína. Měli bychom více zajímat o své sousedy, rozvíjet vzájemné vztahy, aby nikdo z nás nežil osamoceně ve stáří či v jakékoliv jiné nepříznivé sociální situaci. Díky tomu se můžeme více cítit "doma" i ve svém okolí, a nejen za zavřenými dveřmi.

Proto navrhuji:
- Zajistit prostory pro společné setkání. Tam kde nejsou, vybudovat nové
- Zavést vítání občánků v jednotlivých místních částech
- Darovat 2.000 Kč za každého nově narozeného občánka města Zlína
- Vyhlásit soutěž "O NEJ místní část města Zlína"

Myslím, že při hodnocení soutěže "O NEJ místní část města Zlína" by bylo dobré se zaměřit na spolkový život v obci, zvláště dbát důraz na spolupráci jednotlivých organizací či aktivistů, soudržnost obyvatelů, pravidelné činnosti i jednorázové společenské, kulturní a sportovní aktivity. Zohlednit i vzájemnou pomoc a solidaritu mezi občany, zvelebení obce a dodržování tradic. Vítězná místní část obdrží finanční částku 50.000 Kč, druhá 30.000 Kč a třetí 20.000 Kč se závazkem použít tyto prostředky na společenský život v obci. Nejspokojenější život v rámci projektu Místo pro život vyhodnotili občané jako nejlepší na Zlínsku a já, jako radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku vidím velkým význam v primární prevenci, ke které podpora rodin v rámci aktivního a spolkového života patří.

Michaela Blahová