Osvojení dětí páry stejného pohlaví

07.08.2018

Dnes jsem poslouchala moderovaný rozhovor na ČT24 na téma manželství mezi poslankyní Radkou Maxovou (ANO) a poslancem Janem Bartoškem (KDU-ČSL). Prý jestli je férovější, když otěhotní žena, porodí dítě, dále žije s ženou a do kolonky otec napíše "neznámý"

Takže pro děti je férovější, aby neznaly svého biologického otce!

I když žena otěhotní asistovanou reprodukcí, v některých zemích musí být uvedený biologický otec. Přece nemůžeme zapomínat na genetiku a dědičnost. Navíc při anonymním dárcovství se může lehce stát, že se potkají dva mladí dospělí lidé, kteří budou v úzkém příbuzenském vztahu, což může způsobit další nemalé komplikace.

Právně volných dětí v ústavní péči je minimum. Děti, které jsou umístěné v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech, v mnoha případech nejsou opuštěné a nemají souhlas rodičů s adopcí. Dále jsou to děti s výchovnými nebo zdravotními problémy, případně velké sourozenecké skupiny. Ten, kdo se rozhodne osvojit si dítě, si musí uvědomit, že se neplní jeho přání, jeho idea o vysněném dítěti, ale že to bude dítě, které si už zažilo určité komplikace a adaptace nebude příliš snadná.

Ve Zlínském kraji vždy hledáme vhodné rodiče - osvojitele nebo vhodné náhradní rodiče pro DÍTĚ a ne naopak, tzn. vhodné dítě na přání rodiče.

V krajích, kde je více dětí v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech, je potřeba více posílit práci s rodinami v rámci primární prevence, podchytit problémy v úplném začátku. Je to o vzájemné spolupráci všech zainteresovaných (rodiče, sousedé, širší rodina, škola, dětský lékař, sociální pracovníci obcí atd.), a tak eliminovat odebírání dětí. Dále je třeba se zaměřit na zvyšování počtu pěstounů na přechodnou dobu i pěstounů dlouhodobých.

Důležité sdělení je i to, zdali vycházíme z kapacit daných institucí nebo obsazenosti jednotlivých zařízení. Relevantní údaj tedy bude porovnání kapacit a obsazenosti a také počet právně volných dětí vhodných k adopci. Z tohoto důvodu nemohu souhlasit s často uváděným argumentem pro ustanovení manželství pro stejnopohlavní páry, že tyto páry chtějí nabídnout domov mnoha dětem, které zbytečně tráví dětství v ústavech. Navíc je možné i osvojení jednotlivcem.

Ve Zlínském kraji jsme se zaměřili na podporu a pomoc rodin v jejich přirozeném prostředí, také evidujeme pěstouny, jak na přechodnou dobu, tak i dlouhodobé, a díky této kvalitní sociální práci dva kojenecké ústavy, které Zlínský kraj provozoval, nepřijaly již rok žádné dítě do 3 let věku. Z tohoto důvodu Zlínský kraj koncem roku 2016 kojenecké ústavy zcela zrušil. Jsme jediný kraj v ČR, který neprovozuje kojenecké ústavy, tudíž nezajišťuje institucionální péči pro děti do 3 let věku. 

Michaela Blahová
Radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku