Kraj uspěl s žádostmi o Evropské dotace a začne realizovat tři velké investice v kultuře za téměř 340 milionů korun

22.08.2018

ZLÍN - S třemi mimořádně investičně náročnými projekty v oblasti kultury uspěl Zlínský kraj při čerpání peněz z Integrovaného operačního programu. "Díky dobře připraveným žádostem získá Zlínský kraj evropské dotace v nebývale velkém objemu, kdy náklady na realizaci každého z těchto tří projektů nejdou pod sto milionů korun. Je to historický úspěch, že se nyní můžeme pustit do investic v tak velkém objemu financí," informoval radní Miroslav Kašný zodpovědný za kulturu a památkovou péči.

"Dostali jsme v těchto dnech potěšující informaci, že námi předložené projekty uspěly. Jedná se o revitalizaci národních kulturních památek Velké Moravy v lokalitě Uherské Hradiště - Staré Město - Modrá; dále je to obnova dlouhodobě chátrajících budov hospodářského dvora v areálu tvrze v Rymicích a konečně i zachování a rozvoj památky připomínající osud pasekářské osady Ploština," řekl radní Miroslav Kašný.

Finanční náklady těchto jednotlivých akcí se pohybují v rozmezí od 100 do 120 milionů korun a dotace bude Zlínský kraj čerpat z druhého kola výzvy Integrovaného operačního programu týkající se zkvalitnění muzejních expozic.

"Máme velkou radost z toho, že konečně může být zahájena dlouhodobě zamýšlená revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, protože současná podoba neodpovídá zcela výjimečnému významu tohoto místa. Měl by zde vzniknout prostor pro relaxaci a zastavení, kdy se návštěvník přenese o řádku století zpět," komentovala schválení projektu Slováckého muzea Uherské Hradiště vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Romana Habartová.

V současné době jsou díky Integrovanému operačnímu programu, a tedy s výrazným přispěním evropských dotací, ve Zlínském kraji již realizovány tyto projekty zacílené na zlepšování podmínek muzeí či kulturních institucí:

- Vybudování komplexního depozitního centra v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (za 7,3 milionu korun, kdy jde o zkvalitnění podmínek k uložení, zpřístupnění a ochraně knihovního fondu).

- Vybudování otrokovického depozitáře pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (za 6,8 milionu korun s cílem zlepšit zabezpečení objektu a klimatických podmínek pro uchování sbírek, ale také pro identifikaci a inventarizaci předmětů, manipulaci v depozitáři a dovybavení konzervátorských dílen).

- Revitalizace budov a expozic Muzea Kroměřížska (za 35 milionů korun - ve čtyřech etapách, dvě jsou již hotovy).

Kromě těchto velkých projektů z evropských dotací realizuje Zlínský kraj čistě z vlastního rozpočtu celou řadu neméně významných akcí na zachování kulturního dědictví regionu a bude v tomto trendu pokračovat i v příštím roce. "Pro rok 2019 připravujeme deset až dvanáct akcí v objemu 50 milionů korun, které chceme zahrnout do návrhu rozpočtu. Jedná se například o vzdělávací a výzkumné středisko ve Hvězdárně ve Valašském Meziříčí, opravy na zámku ve Vsetíně, výměnu oken na hradě v Malenovicích a o další záměry," sdělil Miroslav Kašný.

Zdroj: server kr-zlinsky.cz
https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-uspel-s-zadostmi-o-evropske-dotace-a-zacne-realizovat-tri-velke-investice-v-kulture-za-temer-340-milionu-korun-aktuality-15054.html

8. 8. 2018