Jak je na tom Zlín s čerpáním evropských dotací?

20.08.2018

Jak je na tom Zlín s čerpáním evropských dotací? Jedním slovem špatně. Samozřejmě je potřeba toto jednoslovné tvrzení vysvětlit a doložit. V minulém volebním období byl pro Zlín a nejbližší okolí zpracován Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Zlín. Na základě této integrované strategie mohou oprávnění žadatelé z tohoto území získat v letech 2014-2020 více než jednu miliardu korun. Tyto peníze pokryjí ve většině případů až 85% uznatelných nákladů na rozvojové projekty.

Pro objektivitu je potřeba upřesnit, že první výzvy IPRÚ Zlín na předkládání projektů proběhly z procesních důvodů až na konci roku 2016. Od té doby bylo vypsáno 23 výzev a pro 36 projektů byl vydán soulad s integrovanou strategií. Potud se zdá být vše v pořádku.

Ta špatná zpráva je stav skutečného čerpání prostředků. Z výše zmíněné miliardy jsou předloženy žádosti na 356 miliónů korun. Tedy pouze na jednu třetinu prostředků, které má možnost město Zlín se svými partnery vyčerpat do roku 2020. Existuje reálné nebezpečí, že se to tímto tempem nestihne. A potom Zlín o tyto prostředky přijde, protože si je rozdělí jiná, schopnější města.

Je proto rychle učinit nezbytná opatření pro zamezení tohoto krizového scénáře. Jako zásadní vidím dát strategický rozvoj a přípravu projektů, které budou čerpat evropské dotace, do samostatné gesce kompetentního člena rady města. Ten bude mít hlavní odpovědnost za přípravu a realizaci projektů, které ve zbývajícím čase maximálně využijí financování z fondů Evropské unie. Připraví okamžitě taková organizační a personální opatření, aby bylo možné se pokusit dohnat ztracený čas. Pokud bude dosaženo zvýšené intenzity a koordinace práce při přípravě rozvojových investic, tak je to možné. A zároveň se zabrání takovým přehmatům, jaké vidíme při současné opravě ulic Pasecké a České na Jižních Svazích nebo nadvakrát přemísťování zastávky Školní.     

Jaromír Schneider