Parkování ve Zlíně

30.06.2018

Většina občanů města Zlína jistě zaregistrovala, že počet automobilů se za posledních 20 let zvýšil několikanásobně. Je to logické. Zvýšením životní úrovně si dnes rodina, která dříve měla jedno auto, může dovolit dva až tři vozy. To se samozřejmě projevilo na obsazenosti ulic parkovišť či jiných ploch, kde se obyvatelé - leckdy marně - snaží zaparkovat. 

Aby nám parkování ve Zlíně nepřerostlo přes hlavu, potřebujeme dlouhodobý koncept. Možnosti jsou v zásadě dvě:

1) Omezení vjezdu automobilů do centra města a znepříjemnění života motoristů až do takové míry, že se některých aut vzdají a budou používat MHD, případně alternativní možnosti dopravy (kolo, skůtr, pěší chůze).

2) Vybudování potřebné infrastruktury a nastavení pravidel tak, aby každý občan měl své auto kde zaparkovat, a zároveň nepřekážel provozu (neměl vůz odstavený někde uprostřed silnice, čímž zabraňuje průjezdu IZS nebo ostatním vozidlům).

První řešení, které spočívá v omezení, je samozřejmě levnější a v zásadě jednodušší. Problém se tím však nevyřeší, a navíc to způsobí mnohým občanům města Zlína další komplikace.

My jsme pro druhou variantu - vybudování potřebné infrastruktury parkovacích míst, vyčlenění pozemků pro výstavbu veřejných i soukromých garáží. Na sídlištích by bylo dobré vybudovat mnoho nízkokapacitních garáží v blízkosti jednotlivých bytových domů, a následně je nabídnout k pronájmu či k prodeji zájemcům.

Chceme vytipovat plochy, na kterých bychom mohli vybudovat odstavná parkoviště pro občany, kteří dojíždějí do Zlína za prací. Také bychom na těchto parkovištích chtěli nastavit systém parkování zdarma pro držitele kuponu MHD.

Konkrétně bychom chtěli vybudovat parkovací místa v rámci rekonstrukce ulic ve čtvrtích Podvesná, Zálešná, Lesní čtvrť, Letná, Podhoří, Díly, Obeciny, Nad Ovčírnou apod.

Město Zlín má zpracovaný tzv. Generel dopravy z roku 2016, který je podle našeho názoru poměrně přijatelný (i když nezohledňuje některá specifika města Zlína, např. čtvrti v památkové zóně).

Bohužel, současná výstavba parkovacích ploch je velmi pomalá a nereflektuje současný již neúnosný stav. Situace se navíc rok od roku zhoršuje, a proto je potřeba začít jednat okamžitě. Vedení města má k dispozici dostatek finančních prostředků, aby tento problém vyřešilo, ale zřejmě mu chybí síla a vůle sloužit občanům města Zlína.

My tuto vůli máme a jsme připraveni jednat!

Kamil Šimeček a Vojtěch Volf, kandidáti do zastupitelstva města Zlín.