Ing. Peter KUBALA
55 let / ženatý / 3 děti

Ředitel Charita Otrokovice 

Politická příslušnost:

bez politické příslušnosti

Zájmy:
Rodina
Sport
Příroda

Předpoklady a zkušenosti:
Dlouholetá praxe v sociální oblasti 


Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Rozvíjet komplexní rozsah služeb sociální péče na území města, zajistit vybudování odlehčovací pobytové služby od 16 let, zajistit výstavbu domova se zvláštním režimem, flexibilně navyšovat objem peněz v sociálním fondu a ve fondu prorodinných aktivit podle objektivních potřeb poskytovatelů služeb.

Proč volit právě mne?
Kde je vůle, tam je i cesta...