Bc. Michaela BLAHOVÁ
53 let / vdaná / 4 děti

Vedoucí Domovinky - centra denních služeb pro seniory Charity Zlín
Sociální pedagog
Zastupitelka Zlínského kraje
Zastupitelka Města Zlína
Předsedkyně Komise sociální a pro zdravotně postižené SMZ
Předsedkyně Výboru kontrolního ZZK


Politická příslušnost:

KDU-ČSL

Zájmy:
Ve volném čase ráda čtu, poznávám nová místa, procházím se v přírodě, pěstuji kytky, v zimě lyžuji, podporuji folklor a tradice.


Předpoklady a zkušenosti:
Práce s rodinami, vzdělávací aktivity, preventiv. programy, práce v sociální oblasti, vysoké nasazení, odbornost, orientace v potřebné pomoci. 

Co chci ve volebním období dokázat, zlepšit?
Rozvoj ambulantních a terénních sociálních služeb, odlehčovacích služeb, navýšení financí na podporu sociálních služeb.
Zavedení Senior taxi.
Zavedení každoročních setkávání nově narozených dětí v místních částech.
Více peněz do místních částí.
Sdílené bydlení pro seniory, i mezigenerační. 

Proč volit právě mne?
Protože mám zájem o to, jak se žije ve Zlíně a naslouchám a zjišťuji potřeby obyvatel Zlína.
Nabízím vysoké nasazení, odbornost a aktivní zapojení do služby veřejnosti - pro obyvatele Zlína.
Protože mám ráda mé města a ráda bych, aby se mladí lidé po studiích zase zpět do svého města vraceli.